dokumenty źródłowe

zbiór dokumentów źródłowych

Zbiór dokumentów źródłowych, zawierających treści publikowane na witrynie –Strategie, plany, programy, analizy…

studium uwarunkowań i kierunków MiGU Muszyna

fragment mapy - Żegiestów/Żegiestów-Zdrój/Łopata Polska

Plan Rozwoju Uzdrowiska Żegiestów-Zdrój na lata 2016 – 2023

Załącznik do Uchwały nr XXI.221.2016 Rady MiGU Muszyna

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Łopata Polska"

UCHWAŁA NR XXXI.423.2013 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 28 marca 2013 roku

Operat Uzdrowiskowy - uzdrowisko Żegiestów

Ustawa z dn. 28.07.2005 - o lecznictwie uzdrowiskowym

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żegiestów-Zdrój"

Uchwała nr III/14/2010 Rady MiGU Muszyna

Żegiestów-Zdrój
oficjalna strona uzdrowiska

szukasz noclegu

Newsletter

w mediach społecznościowych

Uzdrowisko Zegiestów-Zdrój 2023

Copyright © 2023