Żegiestów-Zdrój i okolice mapa turystyczna

Mapa turystyczna. Przedstawiamy na tej mapie część Beskidu Sądeckiego, a po stronie słowackiej – pobliski fragment Ľubovnianskiej vrchoviny. Najwyższym szczytem w na opisywanym terenie jest Jaworzyna Krynicka (1114 m), schodząca przez Runek, Łabowską i Pisaną Halę ku wsiom w pobliżu Nowego Sącza. Mniejszym pasmem po stronie polskiej są Góry Leluchowskie.
Główną rzeką tego obszaru jest Poprad, biorący początki na południowej stronie Tatr, a jednak przerzynający się z wysiłkiem ku północy, by ostatecznie zasilić wody Dunajca. W rejonie Żegiestowa rzeka tworzy malowniczy przełom, zwany Zielonym Przełomem Popradu. Pomiędzy Muszyną a Żegiestowem oraz między Piwniczną a Rytrem organizowane są spływy pontonami oraz tratwami flisackimi.
Dolina Popradu wyróżnia się cennymi zasobami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi. Głównym elementem nadpopradzkiego krajobrazu są lasy bukowo-jodłowe, naturalnym uzupełnieniem są drzewostany jaworowe. Bogactwo szaty roślinnej najlepiej widać wiosną, kiedy dno lasu jest kolorowe od roślin zwanych geofitami. Latem, kiedy rozwiną się liście, las jest zacieniony. Pasmo Jaworzyny Krynickiej jest niezwykle atrakcyjne także jesienią, kiedy liście mienią się zlotem, żółcią i czerwienią. Lasy w Beskidzie Sądeckim stanowią piętro regla dolnego rozciągające się od około 500 do 1140 m n.p.m. w występują naturalne biocenozy z fauną dużych ssaków roślinożernych i drapieżnych oraz licznymi populacjami drapieżnych ptaków i sów.
Dla sprawowania ochrony walorów przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych Sądecczyzny utworzono w 1987 roku Popradzki Park Krajobrazowy. W jego obrębie znajduje się 14 rezerwatów przyrody. Rezerwatem historyczno-krajobrazowym są Okopy Konfederatów Barskich nieopodal Przełęczy Tylickiej.
Pod względem turystycznym rejon ten należy do najatrakcyjniejszych w Polsce: nie tylko wabią piękne krajobrazy, ale też zachwyca bogate dziedzictwo kulturowe. Spotykają się tu Polacy z Łemkami, a Czarni Górale z Lachami Sądeckimi. Silne są tutaj pogłosy kultury spiskiej. Najbardziej charakterystycznymi budowlani Doliny Popradu są drewniane cerkwie, które w zasięgu mapy znajdziemy w miejscowościach Wojkowa, Powroźnik, Jastrzębik, Złockie, Szczawnik, Leluchów, Dubne, Milik, Andrzejówka, Wierchomla. Cerkiew w Powroźniku to jedna z najstarszych na terenie polskich Karpat. W czerwcu 2013 r. została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
W cerkwiach do dziś zachowały się ikonostasy, ściany ikon oddzielające nawę – główną część ołtarza – od prezbiterium, do którego wierni nie mieli wstępu.
W Żegiestowie wsi oraz w Zubrzyku napotkamy cerkwie murowane. Cerkiew p.w. świętego Michała Archanioła w Żegiestowie dziś funkcjonuje jako kościół rzymskokatolicki p.w. św. Anny, wnętrze świątyni na przełomie lat 40 i 50. XX w. zostało zniszczone i z cerkiewnego wyposażenia zachowały się tylko dwie niewielkie ikony.
Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna, Żegiestów są uzdrowiskami, źródła wód mineralnych biją w wielu wsiach, dostępne dla każdego. Zajęcie znajdą tu miłośnicy sportów zimowych (liczne i o zróżnicowanym stopniu trudności trasy narciarskie biegowe i zjazdowe, tory saneczkowe, lodowiska) oraz letnich (trasy górskie i spacerowe dla piechurów i biegaczy o każdym stopniu zaawansowania, szlaki rowerowe). Całoroczną atrakcją jest kolejka gondolowa na Jaworzynę Krynicką, skąd rozpościerają się niezapomniane widoki.