Drzeworyt Leona Łepkowskiego XIX w.

Drzeworyt Leona Łepkowskiego XIX w. Tygodnik Ilustrowany z 1862 r.