Reklama uzdrowiska z 1914 r. Źródło www.polona.pl

Reklama uzdrowiska z 1914 r., wydano staraniem Józefa Styfi w Przemyślu. Źródło www.polona.pl