Promocja książki Barbary Ruckiej

Monografia uzdrowiska

Niniejsza monografia jest opracowaniem, prezentującym najważniejsze wydarzenia w dziejach uzdrowiska, ich przyczyny i konsekwencje. Opracowanie monografii kameralnego uzdrowiska jakim jest Żegiestów-Zdrój, a następnie wydanie jej w formie książkowej, nie jest u nas rzecz powszechną. Trafiają się jednak od czasu do czasu pasjonaci, którzy podejmują wyzwanie i rozpoczynają wędrówkę przez historię… tak jak Barbara Rucka, której książka poświęcona uzdrowisku trafiła do rąk czytelników. O świetnej przeszłości uzdrowiska przeczytamy w książce Barbary Ruckiej, kustosza Muzeum Regionalnego w Muszynie, zatytułowanej „Dwa wieki uzdrowiska Żegiestów. Historia Zakładu Zdrojowo-Kąpielowego w Żegiestowie-Zdroju”.

monografia uzdrowiska - Drzeworyt Leona Łepkowskiego XIX w.

Zakład Kąpielowy w Żegiestowie-Zdroju, drzeworyt Leona Łepkowskiego XIX wiek. „Tygodnik Ilustrowany”, nr 135 z 26 kwietnia 1862, Warszawa 1862

Książka

napisana jest z wielką starannością; autorka dochowuje wierności do historycznego detalu, powołuje się na źródła i opracowania wcześniejsze. Bibliografia liczy 118 pozycji; przypisy odwołują się do nich, monografia zawiera liczne ilustracje czarno-białe. Posiada też kalendarium, doprowadzone do 2016 roku.
Uwagę zwraca jasny, komunikatywny styl wypowiedzi – wydanie czyta się jak interesującą powieść. A jest to opowieść o wizji najpierw jednego człowieka, podjętej następnie przez pokolenia. Praca została wydana wysiłkiem Towarzystwa Przyjaciół Żegiestowa, co należy docenić: społeczność niewielkiej wsi górskiej dzięki staraniom paru osób umiała już wcześniej wydać dobrze opracowane mapy i foldery, a obecnie otrzymujemy poważniejsze opracowanie popularno – historyczne”.

monografia uzdrowiska - Kotlina Zakładu Zdrojowego w Szczawnym Potoku

Kotlina Zakładu Zdrojowego w Szczawnym Potoku. Ilustracja przedstawia stan zabudowy uzdrowiska w 1905 r. Opracowano na podstawie pocztówki wydanej przez Wydawnictwo Salon Malarzy Polskich – Kraków 1905 r. Pocztówka pochodzi ze zbiorów „Almanachu Muszyny”

Słowo wstępne napisał Prof. dr. hab. Kazimierz Karolczak

Wodolecznictwo na ziemiach polskich ma już kilkuwiekową tradycję, ale szczególną popularność zyskało w XIX wieku. Szybko rozwijały się wówczas zwłaszcza zdrojowiska galicyjskie, a wśród nich mające wyjątkowe położenie miejscowości w dolinie Popradu. Podróże „do wód” coraz mocniej wpisywały się w rytm życia przedstawicieli zamożniejszych warstw społeczeństwa, zwłaszcza ziemiaństwa i inteligencji. Wydaje się, że o działalności uzdrowisk, funkcjonowaniu zakładów wodoleczniczych, życiu towarzyskim kuracjuszy wiemy dużo, ale poszukując konkretnych informacji napotykamy najczęściej na szereg ogólników i obiegowych opinii.

Z żalem należy stwierdzić, że część polskich uzdrowisk ciągle czeka na profesjonalne opracowania swoich dziejów. Żegiestów‑Zdrój budził w przeszłości zainteresowanie zarówno kompetentnych badaczy, jak i amatorów, pasjonatów odkrywających zazwyczaj drobne, ale ogromnie ciekawe fakty, wzbogacające naszą wiedzę o uzdrowisku. Jak dotąd nie doczekał się jednak opracowania monograficznego. Tym większą radość sprawiła mi wiadomość o przygotowanej do druku pracy Pani Barbary Ruckiej, która stanowi owoc Jej wieloletnich badań regionalnych. Uzdrowiskom doliny Popradu poświęciła w przeszłości kilka ciekawych artykułów, ale bez wątpienia studia nad historią Żegiestowa‑Zdroju są w Jej dorobku największym osiągnięciem.

Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że Żegiestów‑Zdrój doczekał się rzetelnego historyka, który popularyzując dzieje uzdrowiska przyczynia się jednocześnie do jego współczesnej sławy, bo tradycja buduje przyszłość…

monografia uzdrowiska - Reklama uzdrowiska z 1914 r. Źródło www.polona.pl

Reklama uzdrowiska z 1914 r., wydano staraniem Józefa Styfi w Przemyślu. Źródło www.polona.pl

Dodatkowe informacje

Nakład publikacji wynosi 3000 egzemplarzy, monografia bezpłatna,  wydana dzięki pomocy finansowej pochodzącej z budżetu Województwa Małopolskiego.  Zainteresowani otrzymaniem publikacji w wersji drukowanej  mogą kontaktować się z  Muzeum Regionalnym w Muszynie  lub mail: kontakt@uzdrowiskozegiestow.pl

Wszyscy  zainteresowani historią naszego uzdrowiska, losami dawnych i obecnych mieszkańców mogą pobrać elektroniczną wersję wyjątkowego dzieła na stronie www.uzdrowiskozegiestow.pl  Dwa wieki uzdrowiska Żegiestów

ISBN 978-83-937086-3-5  AUTORKA: Barbara Rucka, WYDAWCA: Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa, Żegiestów 2016

REDAKCJA: Krzysztof Płowiec, WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA: Witold Kaliński,  SŁOWO WSTĘPNE: Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, PROJEKT GRAFICZNY KSIĄŻKI: Krzysztof Płowiec, ILUSTRACJA NA OKŁADCE: pt. Dom Zdrojowy w Żegiestowie – Bogdan Albin, 2013 r.

Dla turystów

Oprócz walorów typowo uzdrowiskowych, takich jak dobroczynny klimat i obfite źródła wód mineralnych, Żegiestów samym swoim położeniem oferuje rozliczne atrakcje. Prowadzą z niego trzy znakowane szlaki turystyczne na Pustą Wielką, skąd można udać się na wędrówkę pasmem Jaworzyny Krynickiej. W samej miejscowości i jej okolicach nie brak ścieżek o rozmaitym stopniu trudności, zaskakujących spacerowiczów nieoczekiwanie wyłaniającymi się panoramami Beskidu Sądeckiego, a nawet Tatr. Do dyspozycji amatorów kąpieli zaś pozostaje czysty Poprad z piaszczystą plażą na Łopacie.