Woda mineralna Zofia

Główny atut Żegiestowa to oczywiście jego zdroje. Obecnie wody mineralne wydobywane są ze źródła „Anna” oraz dwóch odwiertów („Żegiestów II”, „Zofia II”), natomiast odwiert „Andrzej II” traktowany jest jako rezerwowy. Z przyczyn technicznych zaistniała konieczność zlikwidowania odwiertów Andrzej i Zofia. Żegiestowskie źródła mineralne pomocne są w leczeniu chorób układu trawiennego, stałej niedokrwistości, stanów wyczerpania, chorób serca i układu moczowego. Obecnie na terenie uzdrowiska zlokalizowanych jest 8 źródeł, w tym 5 odwiertów. Do mniej znanych zaliczyć można źródło położone na granicy Żegiestowa z Adrzejówką oraz źródło siarczkowe, znajdujące się na obrzeżach uzdrowiska (obecnie w stanie zaniku).

Charakterystyka

0,59% szczawa wodorowęglanowo-sodowo-magnezo-wo-wapniowo-borowa, o temp. 9,5 stopnia C.

Wydobywana z odwiertu o głębokości 41 m. Woda posiada orzeźwiający szczypiący smak o odczynie pH 6,5. Zawartość stałych składników wynosi 5,91 g/dm3.
Woda po wydobyciu magazynowana jest w betonowym zbiorniku, z którego doprowadzana jest do pijalni i gabinetów zabiegowych przy sanatorium „Wiktor”.

Pijalnia Wody Mineralnej Zofia znajduje się w Żegiestowie na Łopacie Polskiej w budynku Sanatorium Wiktor”, wybudowanym 1936 r. W zabytkowym wnętrzu zainstalowano nowoczesne, doskonale wyposażone sanatoryjne gabinety zabiegowe. Remont zakończono w 2010 roku.

Pierwotny odwiert wykonano w 1936 roku jako jeden z pięciu, które zrobiono poszukując słodkiej wody dla sanatorium „Wiktor”. We wszystkich studniach natrafiono na wodę mineralną. Zasypano je pozostawiając jedynie odwiert „Zofia”, jako najbardziej wydajny i posiadający dużą ilość dwutlenku węgla. Eksploatację wody mineralnej „Zofia” po II wojnie światowej rozpoczęto dopiero w latach 60-tych. Wodę wykorzystywano do terapii pitnej i kąpielowej w zakładzie zabiegowym sanatorium „Wiktor”. W 1965 roku, po stwierdzeniu korozji rur i spowodowanego tym skażenia wody, przystąpiono do wiercenia nowego odwiertu — „Zofia II”, zlokalizowanego około 200 m dalej. Po jego uruchomieniu w 1970 roku, zlikwidowano odwiert „Zofia”.


Woda mineralna Cechini Muszyna