Żegiestowska Bukowina

Zespół Regionalny Żegiestowska Bukowina

Z miłości do tradycji…


Zespół Regionalny Żegiestowska-Bukowina

Żegiestowska Bukowina

Zespół Regionalny Żegiestowska Bukowina powstał w 2014 roku z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Żegiestowa Pana Krzysztofa Płowiec przy  zaangażowaniu mieszkańców Żegiestowa.
Zamiarem zespołu było propagowanie folkloru nadpopradzkiego poprzez pieśni, tańce, obrzędy, stroje i gwarę regionu. Wieloletnimi instruktorami zespołu byli p. Monika Florek i p. Maciej Jeżowski.
Niespożyta energia i inicjatywa kierownictwa oraz ciężka praca członków Zespołu, wykonywana z niezwykłą pasją i poświęceniem, zaowocowała wieloma sukcesami. Swoimi występami artystycznymi Żegiestowska Bukowina uatrakcyjnia i uświetnia uroczystości gminne, parafialne i dożynkowe. Zespół współpracuje z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Muszynie, włodarzami gminy i radnymi a także z dyrekcją Powiatowego Domu Kultury w Starym Sączu, którzy świadczą Zespołowi nieocenioną pomoc.


Stowarzyszenie – Zespół Regionalny Żegiestowska Bukowina

Od września 2015 roku zespół działa przy Stowarzyszeniu Zespół Regionalny Żegiestowska Bukowina, do którego należą opiekunowie, rodzice oraz przyjaciele zespołu. Na początku stowarzyszeniu przewodniczyła p. Renata Bołoz i p. Ela Skalniak. Praca stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy mieszkańców Żegiestowa.

W Zespole tańczy i śpiewa ok. 15 dzieci i młodzieży z Żegiestowa.
Podczas  spotkań członkowie zespołu ćwiczą śpiew i taniec. Podczas zajęć dzieci i młodzież uczą się nowych melodii związanych z naszym regionem.
W swoim repertuarze zespół promuje autentyczny strój, taniec, śpiew i muzykę regionalną, ukazując zarówno rzeczywistość czasów minionych jak i obyczajowość i kulturę dnia dzisiejszego.

Głównym założeniem zespołu jest przekazanie młodemu pokoleniu rodzimych tradycji i nauczenie ich szacunku do własnych korzeni. Nazwa zespołu jest tożsama z nazwą wsi Żegiestów położonej w Beskidzie Sądeckim, u styku trzech kultur – Górali Nadpopradzkich, Łemkowszczyzny i Słowackiego Spisza.
Pasją Żegiestowskiej Bukowiny jest muzyka, śpiew i taniec góralski. W tym zespole wszystko jest autentyczne. Wszystko płynie z serca.

Zespół Regionalny Żegiestowska-Bukowina

Od 2017 roku zespół prowadzi instruktorka p. Katarzyna Sikorska, która jest instruktorem tańca i choreografem.